Promote Post หายไปไหน

การขยายตัวของสังคมโซเชียวอย่าง Facebook เติบขึ้นทุกวันและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย จำนวนผู้ใช้มากขึ้น การลงทุน การโฆษณาเข้ามามากขึ้น กลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำรายได้ให้กับตัวบุคคล ซึ่งการจะทำรายได้จาก Facebook นี้ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า หรือ อะไรก็ตาม ย่อมต้องมีการ promote ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ,โพสต์ หรือแฟนเพจที่สามารถทำรายได้ให้กับเรา และใน Facebook ก็มีฟังค์ชันหนึ่ง ชื่อว่า Promote Post หรือที่หลาย ๆ คนคงคุ้นเคยกับชื่อ Boost Post วันนี้เรามาดูกันว่า เจ้าตัวฟังค์ชันนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้าง

Promote Post ตามชื่อของมันเลย ก็คือการโปรโมทโพสต์นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันฟังค์ชัน Promote Post ถูกพัฒนาขึ้นมา ในชื่อ Boost Post แทน ซึ่งหมายความว่า การส่งเสริมโพสต์ให้คนอื่นเห็นนั่นเอง แต่วัตถุประสงค์ของฟังค์ชันตัวนี้ยังคงเดิม ก็คือการทำให้แฟนเพจได้เห็นโพสต์ที่เราโพสต์ไป รวมไปถึงเพื่อนของแฟนเพจของเราให้เห็นโพสต์นั้นอีกด้วย 

Boost Post (Promote Post) จำเป็นไหม ?

Boost Post จำเป็นต่อเจ้าของเพจนั้น ๆ เพราะปัจจุบันจำนวนคนเล่น Facebook มากขึ้น การที่จะเห็นโพสต์นั้น ๆ ก็น้อยลง รวมไปถึงแฟนเพจยังไม่สามารถเห็นโพสต์ที่เจ้าของเพจนั้น ๆ โพสต์ได้อย่างทั่วถึง กล่าวคือ ไม่ถึง 10% ของแฟนเพจ ดังนั้นการ Boost Post จึงเป็นฟังค์ชันที่เข้ามาแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ แต่การจะทำให้กลุ่มเป้าหมาย ,แฟนเพจหรือคนอื่น ๆ เห็นโพสต์ได้มากขึ้นก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ลงทุนไป ซึ่งมีให้เริ่มตั้งแต่ราคา 150 – 10,000 บาท ยิ่งลงทุนเยอะ ก็จะเห็นโพสต์ได้เยอะขึ้น ส่วนราคาที่นิยมลงทุนกันจะอยู่ที่ 250 บาท

ข้อดีและข้อเสียของฟังค์ชันตัวนี้คืออะไร

อย่างที่ได้อธิบายไปในข้างต้น คือ สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ตรงจุดมากขึ้น ทำให้กลุ่มคนที่เราต้องการเห็นโพสต์มากขึ้น แต่ในข้อดีก็มีข้อเสีย คือ การระบุกลุ่มเป้าหมาย ต้องระบุอย่างละเอียด ทำให้ต้องเลือกคุณลักษณะที่เฉพาะมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นการตัดโอกาสของลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเรา แต่สนใจและอยากซื้อบริการจากเราได้

การเลือกที่จะใช้ฟังค์ชัน Boost Post ถือเป็นการช่วย ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถติดตามโพสต์ของคุณได้อย่างทั่วถึง แน่นอนว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีโอกาสที่จะอ่าน และสามารถนำไปแชร์ให้กับคนอื่น ๆ ช่วยเพิ่มยอดขาย ทำให้เพจของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น และสามารถเพิ่มรายได้ให้คุณอีกด้วย